Evp cover003
02 Mar 2018 12:00

[Update] วิธีตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ผู้ซื้อบัตร Tao Kae Noi Presents BNK48 1st Concert “STARTO”

มีผู้ซื้อบัตร Tao Kae Noi Presents BNK48 1st Concert “STARTO” เป็นจำนวนมาก มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การกรอกข้อมูลบนบัตร เพื่อรักษาสิทธิ์ของทุกท่าน Event Pop ขอแนะนำวิธีตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ด้วยตัวเองตามขั้นตอนต่อไปนี้


เข้าไปที่เว็บไซต์ www.eventpop.me

หมายเหตุ : สามารถเช็คได้ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

ไปที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" บนมุมขวาของหน้าจอ เลือกเมนู “My Wallet”
จากนั้นคลิก “คำสั่งซื้อ” เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการ แล้วคลิก ดูรายละเอียด ก็จะเห็นภาพข้อมูลที่จะไปปรากฏบนบัตรเข้างาน ตรวจสอบชื่อ นามสกุล ให้ตรงตามบัตรประชาชน


ชื่อ-นามสกุล สามารถแก้ไขได้หรือไม่?

ผู้ซื้อบัตร สามารถแจ้งความจำนงโดยการเข้าไปกดตอบกลับจากอีเมลที่ระบบแจ้งยืนยันการสั่งซื้อเข้าไปเท่านั้น

โดยใช้หัวข้ออีเมลว่า : แจ้งขอแก้ไขชื่อ-นามสกุล Tao Kae Noi Presents BNK48 1st Concert “STARTO” พร้อมรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ การแก้ไข เป็นไปตามข้อกำหนดของทางผู้จัดงานคือ ไม่เกิน 3 ตัวอักษร (กรณีชื่อภาษาไทย นับรวม พยัญชนะ , สระ , วรรณยุกต์) หากเกิน 3 ตัวอักษร ทางเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลง โดยทาง Event Pop จะรวบรวมเคสทั้งหมดเพื่อส่งให้ทางผู้จัดพิจารณาต่อไป


หากลูกค้ามีความประสงค์ขอคืนเงิน ให้ใช้ account ของผู้ที่สั่งซื้อ เข้าไปกดตอบกลับจากอีเมลที่ระบบแจ้งยืนยันการสั่งซื้อเข้าไปเท่านั้น โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้


สำหรับขั้นตอนการคืนเงิน จะทำตามคืนเงินให้ตามลำดับการแจ้งเข้ามาในอีเมล 

กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ทาง Event Pop จะคืนวงเงินกลับไปยังบัตรที่ลูกค้าใช้ทำการสั่งซื้อ ภายใน 1-2 รอบบิล (โดยเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าได้รับอีเมลยืนยันการคืนเงิน) หรือขึ้นอยู่กับการตัดรอบบิลของลูกค้าและธนาคารผู้ออกบัตร

หมายเหตุ : สำหรับบัตรรอบแรกที่มีผู้คืนเงิน ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจะนำที่นั่งกลับมาจำหน่ายอีกครั้งหรือไม่โปรดรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง


เมื่อซื้อบัตรไปแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าชมได้ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่?

ไม่สามารถคืนเงินค่าบัตรได้ รวมถึงการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าชมแทน ก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน เนื่องจากบัตรทุกใบ มีการระบุชื่อผู้ซื้อชัดเจน


ซื้อบัตรรอบวันที่ 31 มี.ค. ไว้ แต่ต้องการเปลี่ยนรอบเป็นวันที่ 1 เม.ย. สามารถทำได้หรือไม่?

หากซื้อบัตรไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรอบการแสดง หรือมอบอำนาจให้ผู้ชมท่านอื่นที่ไม่มีชื่อระบุบนบัตรเข้าชมแทนได้ เนื่องจากบัตรคอนเสิร์ต มีการระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน (ชื่อผู้ชม / รอบการแสดง) 


หากต้องการแก้ไขที่อยู่การจัดส่งบัตร

ผู้ซื้อบัตร สามารถแจ้งความจำนงโดยการเข้าไปกดตอบกลับจากอีเมลที่ระบบแจ้งยืนยันการสั่งซื้อเข้าไปเท่านั้น

โดยใช้หัวข้ออีเมลว่า : แจ้งขอแก้ไขที่อยู่จัดส่งบัตรงาน Tao Kae Noi Presents BNK48 1st Concert “STARTO” พร้อมที่อยู่ที่ต้องการขอแก้ไข

หมายเหตุ : เนื่องจากในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการผลิตบัตร หากเริ่มทำการจัดส่ง ทาง Event Pop จะแจ้งให้ทราบต่อไป

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 

โทร : 062-593-2224
อีเมล์ : pop@eventpop.me
ไลน์ : @eventpop
ในเวลาทำการ (10.00 - 18.00 น.)

BNK48 Starto, Tao Kae Noi Presents BNK48 1st Concert "STARTO", BNK48 1st Concert, BNK48