Education

Workshop for KKU STARTUP : Service Design

Poster placeholder
Workshop for KKU STARTUP : Service Design

   Workshop for KKU STARTUP : Service Design

จัมป์ สเปซ จำกัดได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Mini Workshop ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ  Startup Thailand Academy ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง นแนวคิดธุรกิจและการตลาดเบื้องต้น เพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)

ในรายวิชา.. " Service Design "

กระบวนการการออกแบบบริการ ที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (Co - Creation)

และเข้าใจ Touch Point ของการให้บริการ

จัดเต็ม แน่นๆ 2 วัน ในวันที่ 28 - 29 มิ.ย 2560

 ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 

ปิดรับสมัคร วันที่ 23 มิถุนายน 60

ประกาศผลวันที่ 24 มิถุนายน 60

ณ. จัมป์ สเปซ ชั้น 1 ตึก Msociety fitness ,Metro Condo (ลงทะเบียน 08.30 น.) 

สนใจลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม

Workshop for KKU STARTUP : Design Thinking 

Workshop for KKU STARTUP : Service Design

Workshop for KKU STARTUP : Computer Workshop Mean

Workshop for KKU STARTUP : Machine Leaning

Workshop for KKU STARTUP : Internet of Things  

แผนที่ จัมป์ สเปซ 


Tickets

No Tickets Available

E0239bf06650097265572da14fb0a494539fe2f2
Organized by
JUMP Space