Education

Workshop for KKU STARTUP : Machine Leaning

Poster placeholder
Workshop for KKU STARTUP : Machine Leaning

  Workshop for KKU STARTUP : Machine Learning

จัมป์ สเปซ จำกัดได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Mini Workshop ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ  Startup Thailand Academy ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง ในแนวคิดธุรกิจและการตลาดเบื้องต้น

เพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)

ในรายวิชา.. " Machine Learning "

การพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์

จัดเต็ม แน่นๆ 2 วัน ในวันที่ 3 - 4 ก.ค 2560

ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 

ปิดรับสมัคร วันที่ 23 มิถุนายน 60

ประกาศผลผู้เข้าร่วม วันที่ 24 มิถุนายน 60 

ณ. จัมป์ สเปซ ชั้น 1 ตึก Msociety fitness ,Metro Condo (ลงทะเบียน 08.30 น.) 

เงื่อนไขผู้เข้าร่วม
1. มีความสนใจด้าน Machine Learning
2. สามารถเขียนโปรแกรมภาษา python พื้นฐานได้

อุปกรณ์เข้าร่วม
1. โน๊ตบุ๊ค (Window) **ลงโปรแกรมใน Workshopสนใจลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม

Workshop for KKU STARTUP : Design Thinking 

Workshop for KKU STARTUP : Service Design

Workshop for KKU STARTUP : Computer Workshop Mean

Workshop for KKU STARTUP : Machine Leaning

Workshop for KKU STARTUP : Internet of Things 


แผนที่ จัมป์ สเปซ


Tickets

No Tickets Available

Eed1aaccff2f68027cc4ef613c7f024f5eb9c10f
Organized by
JUMP Space