Waste Runner Demo Day

5ed774051d74f71f3b6c50257c5a5f0e8335bd57
Waste Runner Demo Day

ก้าวเข้าสู่วันที่ 40 ของการหาทางออกจากเขาวงกตแห่งปัญหาขยะ ในโครงการ "Waste Runner 100 Days Challenge"


ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้ารับชมโมเดลการจัดการขยะ จากผู้เข้าแข่งขันในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่จะมาแข่งขันนำเสนอผลงาน ในรูปแบบของการ "Pitching" ในงาน "Waste Runner Demo Day" โดยในช่วงท้ายของงาน จะมีการประกาศผล 3 ทีมสุดท้าย ที่จะผ่านเข้ารอบต่อไป และได้สิทธิในการนำ Model ไปทดลองใช้จริง ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า


ลงชื่อสำรองที่นั่ง เพื่อมาร่วมลุ้นและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกคน ได้แล้ว!! ที่ด้านล่าง


แล้วพบกัน!!

วัน อาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562

เวลา 12.30 - 17.30 น.

ณ Quartier CineArt, ห้างสรรพสินค้า The Emquartier, ถนนสุขุมวิท 35, คลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ https://www.wasterunnerchallenge.com/

หรือ Facebook "Waste Runner"


#WasteRunnerChallenge

#ร้อยวันรันวงการขยะ

Tickets

No Tickets Available

E76ac6db0d37cd0272e33d7a3df8a618efe3c4b3
Organized by
Tact Social Consulting