Business

China Game Change - เคล็ดวิชาแดนมังกร พลิกเกมส์ธุรกิจยุคดิจิทัล

289b9cab7186be9fbeb0860961fbeecfaa8ea897
China Game Change - เคล็ดวิชาแดนมังกร พลิกเกมส์ธุรกิจยุคดิจิทัล
TeC Talk of the Town: 
“Alibaba Master CEO x TeC Presents
 - Game Changer to build high growth business with China case study” 
“อาลีบาบา มาสเตอร์ ซีอีโอ x TeC เสนอ 
- พลิกเกมส์ชนะธุรกิจด้วยวิถีมังกรยุคดิจิทัลของประเทศจีน” 


Highlight

- พบกับผู้บริหารระดับสูงองค์กรชั้นนำระดับประเทศที่ผ่าน Alibaba Master CEO program จาก Alibaba Business School x TeC มาแชร์ประสบการณ์จริงที่ไปสัมผัสและเรียนรู้แวดวงธุรกิจต่างๆ, e-Commerce, marketing, management และ technology ที่ตื่นตาตื่นใจจากประเทศจีน 
- e-Dragon ทำไมจีนถึงเป็นที่ 1 แทบทุกเรื่อง? มาปิ๊งไอเดียธุรกิจและว้าวไปกับเทคโนโลยีจีนที่ทั่วโลกต่างยอมรับ การที่จีนมีประชากรกว่า 1,000+ คนกลายเป็น Digital citizen ไม่ใช่เรื่องง่าย
- “e-Selling to China ขายของไปประเทศจีนอย่างไรไม่ให้เจ็บ” 
- เล่าประสบการณ์การเปิดธุรกิจในจีน ฮ่องกง มาเก๊า รวมถึงการขายของไทยไปสู้กับ e-Commerce ใน e-market place ชื่อดังของจีน อาทิ Taobao, Tmall, JD, Xiao hong shu เป็นต้น
- ว่ากันด้วย Branding ที่จะทำให้แบรนด์ของคุณเป็น “ที่รัก”ในโลก Social โลกธุรกิจ และโลกของพนักงาน เสริมสร้างคุณค่า ความเชื่อมั่นและรายได้ รวมไปถึงเรียนรู้กลยุทธ์แบรนด์จีน
- พบกับเรื่องจริงไม่อิงนิยายกับสุดยอดคนไทยที่ทำงานโกอินเตอร์มาพูดคุยเบื้องลึกในการทำงาน Alibaba Style ที่ต้องเรียกว่า Crazy Rich Asian ของจริง e-DNA จาก Jack ma ที่ทำให้ทุกคนมีความสุข สนุกและพร้อมใจกันทำงานกัน ด้วยรหัส “996” มารู้คำตอบงานนี้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียนรู้จาก e-Dragon “Why China is No.1 today and how we bring China Secret recipe to build Digital disruptive and new ideas to Business in our company/organization”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panel Seminar
 “e-Dragon DNA, The Way of No.1 by China Technology” 
มาฟังเรื่องราว e-Dragon ทำไมจีนถึงเป็นที่ 1 แทบทุกเรื่อง? มาปิ๊งไอเดียธุรกิจและว้าวไปกับเทคโนโลยีจีนที่ทั่วโลกต่างยอมรับ 
โดย คุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม
- Co-Founder, TeC Thailand e-Business Center, Alibaba Business School collaboration
- Alibaba Master CEO Certification Program #1      
- President, Thailand Digital Trade Association

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“e-Selling to China ขายของไปประเทศจีนอย่างไรไม่ให้เจ็บ” 
เล่าประสบการณ์การเปิดธุรกิจในจีน ฮ่องกง มาเก๊า รวมถึงการขายของไทยไปสู้กับ e-Commerce ใน e-market place ชื่อดังของจีน อาทิ Taobao, Tmall, JD, Xiao hong shu เป็นต้น
โดย คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ
- CEO & Co-Founder, TeC Thailand e-Business Center, Alibaba Business School collaboration
- Alibaba Master CEO Certification Program #1      
- Committee, Thai e-Commerce association 
- Co-founder แบรนด์ Skincare, Lifestyle สัญชาติไทย และ Spa “ERB ที่มาเก๊า” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Crazy. Rich. Asian. with Alibaba Smart Style” 
พบกับเรื่องจริงไม่อิงนิยายกับสุดยอดคนไทยที่ทำงานโกอินเตอร์มาพูดคุยเบื้องลึกในการทำงาน Alibaba Group ที่ต้องเรียกว่า Crazy Rich Asian ของจริง e-DNA จาก Jack ma ที่ทำให้ทุกคนมีความสุข สนุกและพร้อมใจกันทำงานกัน ด้วยรหัส “996” มารู้คำตอบงานนี้
 
โดย คุณปิยวัฒน์ พิทักษ์ภวัตกุล 
- Regional Technical Manager of Lazada-Alibaba group
- Former Accenture & Microsoft person 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Branding Core Value to Shape Your Culture & Social network & Inspire Your Employees and learning brand strategy from China ”
ว่ากันด้วย Branding ที่จะทำให้แบรนด์ของคุณเป็น “ที่รัก”ในโลก Social โลกธุรกิจ และโลกของพนักงาน เสริมสร้างคุณค่า ความเชื่อมั่นและรายได้ รวมไปถึงเรียนรู้กลยุทธ์แบรนด์จีน
โดย อาจารย์กอล์ฟ คุณฐิริญะพงศ์ อัศวดีกูล
- Founder, Ruamsrang Consulting Company limited
- Alibaba Master CEO Certification Program #3 
- Advisory for Brand building to Top companies and organization in Thailand 
  (ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ ให้บริษัทชั้นนำของประเทศ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panel Discussion: 
“China Secret Recipe as a world leader!” 
- Game Changer to build high growth business with China case study -
How it build the digital disruptive and new business ideas to your company
“อาลีบาบา มาสเตอร์ ซีอีโอ x TeC เสนอ - พลิกเกมส์ชนะธุรกิจด้วยวิถีมังกรยุคดิจิทัลของประเทศจีน”
สูตรวิถีจีนที่ทั่วโลกต้องยกให้เป็นผู้นำ 

กับ 3 มุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำของประเทศ และ 1 ผู้ดำเนินรายการคนเก่งที่ทุกคนต้องจำเสียงอันไพเราะได้ 
โดย 
คุณวรวุฒิ อุ่นใจ
- ผู้ก่อตั้งออฟฟิศเมท (OfficeMate)
- อดีตประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

คุณมัณฑิตา จินดา
- Vice President of Digital Marketing and Brand Communication, Thai Broadcasting Company limited 
- LINE Certified Coach (1 ใน 5 Recommended List 2018-2019)
- Founder and MD of Digital Tips Academy
- เจ้าของแฟนเพจ Digital Tips Academy (ที่มียอดคนติดตาม 340,000 คน)
- Alibaba Master CEO Certification Program #3  

 

คุณสุภกฤษ กุลชาติวิจิตร
- CEO, Supakit and Marketing Company Limited
- เจ้าของเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ (เพจสอนทำธุรกิจ ที่มียอดคนติดตาม 700,000 คน และคนที่ติดตามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักธุรกิจ)
- วิทยากรบรรยายที่ปรึกษาทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDTA) และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น
- Alibaba Master CEO Certification Program #3  

 
 
ดำเนินรายการโดย 
คุณศิริวรรณ นพรัตน์
- นักจัดรายการที่คลื่น 96.5 FM “ECON BIZZ และ STARTUP TO GROWTH” 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
e-mail : info@tec.work
phone : 098-284-5171
lineOA : @tecworld

Tickets

Early Bird Ticket
฿1,990.00
Regular Price Ticket
฿2,590.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
41eff76cddc8d372beaaff4e0702c84a28dabc3d
Organized by
TeC e-Business Centre