Concert

Rampage A.D. 2020

Postponed
To Be Announced
Live Arena, RCA
Bangkok, Thailand
7 followers
Fdd76e8b49d290af194d95aa0c49d67ca12f0c20
Rampage A.D. 2020ทาง  Loudly Prefer ประกาศขอเลื่อนงาน เนื่องจากผลกระทบของ สถานการณ์ COVID-19

ขั้นตอนการขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวน (Full Refund)
1. เข้าไปที่เมนู “My Wallet” จากนั้นเข้าหมวด “คำสั่งซื้อ” เลือก “ดูบัตรทั้งหมด“แล้วกดปุ่ม “ส่งคำร้องขอคืนเงิน” (ตามตัวอย่างขั้นตอนที่นี่ http://bit.ly/2UvOy12)
2. หลังจากกดส่งคำร้องแล้ว สถานะในหมายเลขคำสั่งซื้อของลูกค้า จะขึ้นเป็น “ยื่นคำร้องขอคืนเงิน”
3. ทีมงานรวบรวมข้อมูลภายใน 1 สัปดาห์หลังปิดส่งคำร้อง จึงเริ่มดำเนินการคืนเงิน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขระยะเวลาคืนเงินด้านล่าง

ระยะเวลาหลังจากเริ่มดำเนินการคืนเงิน ขึ้นอยู่กับช่องทางที่ลูกค้าชำระเข้ามา ดังนี้
1. Credit Card - ทาง Eventpop ทำเรื่องคืนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการคืนเงินให้กับลูกค้า และทางธนาคารจะคืนวงเงินกลับไปยังบัตรที่ใช้ทำการสั่งซื้อ ภายใน 1-2 รอบบิล (ระยะการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร) 
2. Debit Card - ทาง Eventpop ทำเรื่องคืนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการคืนเงินให้กับลูกค้า และทางธนาคารจะคืนเงินกลับเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิต ภายใน 45 วันทำการ (ระยะการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)
3. K-Plus/Bill - ทาง Eventpop จะส่งอีเมลผ่านระบบอัตโนมัติหาลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ากรอกบัญชีธนาคาร คุณจะได้รับเงินคืนไปยังบัญชีธนาคารที่คุณกรอกในแบบฟอร์ม ภายใน 15 วันทำการ หลังยืนยันได้รับเลขที่บัญชี (ระยะการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)

เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ Refund Protect (ในกรณีที่ลูกค้าเลือกซื้อ Refund Protect)
1. ลูกค้าสามารถขอคืนเงินค่าบริการ Refund Protect ได้ภายในระยะเวลา 14 วันหลังจากการซื้อบัตร
  โดยเบื้องต้นให้ลูกค้าติดต่อ Customer Support และแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อพร้อมสาเหตุการขอเงินคืน ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับบริษัท Refund Protect เพื่อดำเนินการคืนเงินลำดับต่อไป
2. ตามเงื่อนไขการให้บริการของ Refund Protect ในกรณีที่ลูกค้าทำการซื้อบัตร เกินระยะเวลา 14 วัน ลูกค้าจะไม่สามารถทำการขอคืนเงินค่าบริการ Refund Protect ได้


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Customer Support ในเวลาทำการ ผ่านทั้ง 4 ช่องทางของเรา ดังนี้

ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 10:00 – 18:00 น.

Live Chat : eventpop.me

E-mail : pop@eventpop.me

Line@ : @eventpop

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10:00 - 18:00 น.

Call Center : 062-5932224

Tickets

No Tickets Available

6477e701de7e36120adad50bb87619e536d0446c
Organized by
LOUDLY PREFER